Compta amb Avanza per a l’assistència en domicili dels teus familiars majors o amb dependència

Novetats en La Llei de Dependència i els requisits per a acollir-se

La principal novetat de la Llei de Dependència (LAPAD) actual respecte a la Llei de Dependència de 2019 és la revaloració de les prestacions públiques del sistema de la Seguretat Social com per exemple subsidi de mobilitat i la compensació per despeses de transport que s’incrementen un 0,9% sobre la quantitat de l’any anterior.

La Llei de Dependència (LAPAD) 39 2006 va ser creada, a Espanya, per a les persones que per raons d’edat, malaltia o discapacitat són dependents de manera permanent en la seva vida diària. Aquesta Llei ofereix ajudes econòmiques i serveis directes als sol·licitants. Entre aquests serveis hi ha els públics coneguts com el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). La fi última de la Llei és oferir a aquestes persones un major grau de seguretat en la seva vida diària.

La Llei de Dependència estableix tres graus i la PIA en la Llei de Dependència és el Programa Individual d’Atenció que s’encarrega de revisar el grau de dependència del sol·licitant. En funció del seu grau tindrà dret a un dels tres tipus de prestació:

El grau 1 de la Llei de Dependència
Aquest grau 1 és per a persones amb dependència moderada. És per a persones que necessiten ajuda temporal i una vegada recuperen la seva autonomia completa, deixen la prestació; i també és per a persones
amb necessitats permanents que són capaces de dur a terme la major part de les seves tasques diàries.

El grau 2 de la Llei de Dependència
Aquest grau és per a persones amb dependència severa que necessiten ajuda diària, però només en moments puntuals en la seva vida diària. Dins d’aquest grau s’ofereixen serveis d’atenció i assistència en diferents períodes del dia i preveu una prestació econòmica en alguns casos.

El grau 3 de la Llei de Dependència
El grau 3 és per a persones que tenen un caràcter preferent perquè necessiten una ajuda contínua en el seu dia a dia. Les ajudes i serveis que s’ofereixen són tele assistència, ajuda a domicili, centres de dia, disposició d’un cuidador/a, etc. Per a rebre aquest tipus de prestació és necessari donar-se d’alta en la Seguretat Social.

A Avanza oferim el servei d’assistència domiciliària personalitzat. Des de l’ajuda a la higiene, dutxa, bany i imatge personal, ajuda a la ingesta d’aliments, en la mobilitat, en l’estimulació i el foment de l’autonomia, etc. Cobrir les necessitats bàsiques personals de les persones majors dependents és de vital importància per a portar una vida saludable i plena.

Avanza posa a la seva disposició un equip de professionals en l’assistència a domicili que els ajuden als seus familiars majors i persones dependents en les seves tasques diàries aportant-los l’afecte, escolta activa, proximitat i el suport que necessiten.

Font: https://www.tododisca.com/ley-de-dependencia-grados-y-prestaciones/

0
Shopping Cart (0 items)