Els auxiliars d’ajuda a domicili

Els auxiliars d’ajuda a domicili són professionals que s’encarreguen de les cures d’una persona dependent en el seu lloc de residència. La seva funció és millorar i mantenir la mateixa autonomia de la persona a través de les cures i tractes que requereixi.

A causa de les elevades xifres de gent gran a Espanya, ara mateix hi ha un gran nombre de persones d’edat avançada que necessiten que algú els atengui i els ajudi en el seu domicili. Per a això, es necessiten persones formades i professionals que siguin capaços de cuidar i tractar adequadament les necessitats físiques i psicològiques d’aquelles persones que ho requereixin.

Els auxiliars d’ajuda a domicili d’Avanza es regeixen per diverses normes, entre elles el respecte i l’ètica professional. De forma més detallada:

 • Respecten als usuaris del servei adaptant-se als costums de l’usuari i la forma de fer dels seus familiars.
 • Tenen una total discreció amb els usuaris i mantenen actituds imparcials, evitant per aquest motiu comentaris dins i fora de servei.
 • És primordial aconseguir l’autonomia dels usuaris, de tal manera que siguin independents mitjançant la compartició de tasques, però sense imposar els seus valors, adaptant-se el màxim possible als usuaris i mantenint un tracte actiu amb els familiars.
 • Crear un ambient que transmeti suport i confiança als usuaris, i oferir-los més suport moral

Amb aquests valors com a guia, els auxiliars d’ajuda a domicili, realitzen una gran quantitat de serveis diferents amb l’objectiu de millorar tot el possible la qualitat de vida de les persones ateses. Moltes persones tenen idees errònies sobre els serveis oferts per part dels auxiliars. Per aquest motiu, us donem a conèixer alguns d’ells:

 • Ajuda en la higiene, dutxa, bany i imatge personal.
 • Ajuda en la ingesta d’aliments i en l’administració de medicació prescrita.
 • Transferències, trasllats i mobilitat a la llar.
 • Atencions bàsiques a persones incontinents.
 • Estimulació i foment de la màxima autonomia, participació en les activitats bàsiques quotidianes.
 • Adquisició d’aliments o altres compres d’articles de primera necessitat.
 • Preparació d’aliments a la llar.
 • Foment de la utilització adequada d’ajudes tècniques i adaptacions pautades.

Aquests són només alguns dels serveis oferts per part dels nostres auxiliars d’ajuda a domicili, els quals vetllen per millorar la qualitat de vida dels seus éssers estimats.

Des d’Avanza procurem pel bé de les persones d’edat avançada i posem al seu servei tota mena de professionals perquè puguin rebre una atenció excel·lent i aconseguir així una millor qualitat de vida tant en l’àmbit físic com en l’àmbit emocional.

0
Shopping Cart (0 items)